Back

Autovadītāju ADR pamatapmācība

Lai iegūtu tiesības pārvadāt bīstamās kravas (izņemot 1. un 7. klases kravas) iepakojumos vai beztaras pārvadājumos un saņemtu attiecīgu apliecību, persona apgūst pamatapmācības kursu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 514 2. pielikumam un nokārto atbilstošu eksāmenu.

Pamatapmācības kursa ilgums – 36 mācību stundas. Kursa ilgums ir 5 darba dienas (1 nedēļa) 9:00 – 17:00. Pamatapmācības kursa maksa ir 225 EUR (ieskaitot PVN). 

* Ja eksāmena dienā iepriekšējā ADR apliecība ir derīga, tad atjaunojot kvalifikāciju kursa maksa ir 160 EUR (ieskaitot PVN).

Pamatapmācības kursā tiek apskatītas šādas tēmas:

 • Bīstamu kravu pārvadāšanas vispārīgie noteikumi
 • Galvenie bīstamības veidi
 • Apkārtējās vides aizsardzība
 • Dažādiem bīstamības veidiem atbilstošie drošības pasākumi
 • Rīcība, ja noticis negadījums (piemēram, pirmā palīdzība, satiksmes drošība, individuālās aizsardzības līdzekļu lietošana)
 • Pazīšanas un bīstamības zīmes, marķējumi
 • Vadītāja rīcība bīstamu kravu pārvadāšanas laikā
 • Transportlīdzekļa aprīkojums, tā nozīme un lietošana
 • Jauktās iekraušanas aizliegumi
 • Bīstamu kravu iekraušana un izkraušana
 • Atbildība pārvadājot bīstamas kravas
 • Multimodālie pārvadājumi
 • Darbības ar iepakojumiem, iepakojumu izvietošana transportlīdzeklī
 • Bīstamu kravu pārvadāšana tuneļos
 • Izpratne par aizsardzības pasākumiem