Back

ADR LV – Drošības konsultantu (padomnieku) apmācība

Mācību galvenais mērķis ir sniegt drošības konsultantu (padomnieku) kandidātiem zināšanas par:
 • bīstamo kravu pārvadājumu bīstamību;
 • drošības konsultanta (padomnieka) pienākumiem;
 • bīstamo kravu pārvadājumus reglamentējošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
 • Kas ir drošības konsultants (padomnieks)?

  Jebkura persona, kura ir izgājusi apmācību un nokārtojusi bīstamo kravu drošības konsultanta eksāmenu un kurai ir derīgs sertifikāts (sertifikāts ir derīgs 5 gadus) un kas var dot padomus komersantam par bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem, pārbaudīt darbību un procedūras saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem, nodrošināt ikgadējo atskaišu un ziņojumu par negadījumiem sagatavošanu. Par drošības konsultantu var būt:
 • komersanta darbinieks;
 • līgumiskais konsultants.
 • Kuriem komersantiem ir nepieciešams drošības konsultants (padomnieks)?

  Visiem komersantiem, kuru darbība ir saistīta ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu un autoceļiem. Tie ir komersanti, kuri bīstamās kravas:
 • klasificē;
 • iepako;
 • marķē;
 • aizpilda transporta dokumentus;
 • nosūta;
 • iekrauj vai izkrauj;
 • pārvadā.
 • Kādi ir drošības konsultanta (padomnieka) pienākumi?

  • Uzraudzīt kā tiek ievēroti bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi;
  • Dot padomus sakarā ar bīstamo kravu pārvadāšanu (klasifikācija, materiāltehniskā apgāde utt., drošības pasākumu un procedūru ieviešana ar nolūku novērst negadījumus);
  • Pārbaudīt procedūras un praksi saistībā ar bīstamo kravu pārvadāšanu (iekraušana/izkraušana, personāla apmācības utt.);
  • Pēc nelaimes gadījuma savākt visu nepieciešamo informāciju un nodrošināt atskaites sagatavošanu, kā arī veikt preventīvus pasākumus, kuri novērstu negadījumu atkārtošanos;
  • Nodrošināt ikgadējās atskaites sagatavošanu par komersanta darbību bīstamo kravu pārvadāšanas jomā.

  Drošības padomnieka gada pārskatu par iepriekšējo gadu ir jāiesniedz Valsts policijā līdz kārtējā gada 1. aprīlim! Par drošības konsultanta (padomnieka) iecelšanu uzņēmumā komersants mēneša laikā iesniedz paziņojumu Autotransporta Direkcijā, ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar autotransportu.