Back

1. klases kravu autovadītāju apmācība

Lai iegūtu tiesības pārvadāt 1. klases kravas un saņemtu attiecīgu apliecību, persona apgūst pamatapmācības kursu un papildapmācības kursu par 1. klases kravu pārvadāšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 514 2. pielikumam un nokārto atbilstošus eksāmenus.
 
Papildapmācības kursa ilgums – 16 mācību stundas.
Kursa ilgums ir 7 darba dienas (1 nedēļa un 2 dienas) 9:00 – 17:00

Papildapmācības kursā par 1. klases kravu pārvadāšanu tiek apskatītas šādas tēmas:

  • 1. klases vielu un izstrādājumu klasifikācija, bīstamības zīmes
  • Sprādzienbīstamo vielu un izstrādājumu bīstamība
  • 1. klases vielu un izstrādājumu jauktā iekraušana
  • Konstrukcijas prasības 1. klases vielu un izstrādājumu pārvadāšanai paredzētajiem transportlīdzekļiem