Par mums

Mēs veicam bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apmācību no 1998. gada. Sadarbībā ar Satiksmes ministriju no 2002. gada mēs veicam arī bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) apmācību saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 21. februāra noteikumiem Nr.156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā".

Mēs esam sagatavojuši vairāk kā 500 drošības padomniekus autopārvadājumu jomā, kā arī vairāk kā 300 drošības padomniekus dzelzceļa pārvadājumu jomā. Sadarbībā ar Satiksmes ministriju ir izstrādātas specializētas programmas valsts institūciju, kas veic bīstamo kravu pārvadājumu kontroli, darbinieku apmācībai, saskaņā ar kurām mēs esam apmācījuši visus bijušā Autotransporta direkcijas Kontroles dienesta un bijušās Autotransporta inspekcijas darbiniekus. No 2012. gada tika uzsākta un pašlaik tiek turpināta Valsts Policijas darbinieku apmācība bīstamo kravu pārvadājumu noteikumos un kontroles veikšanā. Papildus tam kontroles veikšanai mēs esam apmācījuši arī vairāk kā 150 Muitas dienesta darbiniekus. Sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekciju mēs esam apmācījuši un veicam regulāras zināšanu atjaunošanas apmācības tehniskās apskates inspektoriem, kas veic transportlīdzekļu, kuros pārvadā bīstamās kravas, tehnisko apskati un sertificēšanu.

Pasniedzēji