Back

ADR LV, SIA

Rekvizīti:
SIA “ADR LV”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003412113
Juridiskā adrese: Dzelzavas iela 37-89, Rīga, LV-1084
Banka: AS “SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Bankas konta numurs: LV88UNLA0001800469668