Back

ADR cisternu autovadītāju apmācība

Lai iegūtu tiesības pārvadāt bīstamās kravas autocisternās, transportlīdzekļos ar noņemamām cisternām, baterijtransportlīdzekļos, kuru kopējais tilpums pārsniedz 1000 litru, cisternkonteineros, portatīvajās cisternās, kā arī daudzelementu gāzes konteineros, kuru individuālais tilpums pārsniedz 3000 litru, un saņemtu attiecīgu apliecību, persona apgūst pamatapmācības kursu un papildapmācības kursu par cisternu pārvadājumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 514 2. pielikumam un nokārto atbilstošus eksāmenus. 

Papildapmācības kursa ilgums – 16 mācību stundas. Pamatapmācības kursa ar papildapmācības kursu par cisternu pārvadājumiem maksa ir 325 EUR (225+100) ieskaitot PVN. Kursa ilgums ir 7 darba dienas (1 nedēļa pamatapmācība un 2 dienas papildapmācība) 9:00 – 17:00

* Ja eksāmena dienā iepriekšējā ADR apliecība ir derīga, tad atjaunojot kvalifikāciju kursu maksa ir 220 EUR (160+60) ieskaitot PVN.

Papildapmācības kursā par cisternu pārvadājumiem tiek apskatītas šādas tēmas:

  • Transportlīdzekļu ar cisternām vadīšanas īpatnības
  • Konstrukcijas prasības transportlīdzekļiem ar cisternām
  • Dažādas cisternu piepildīšanas un iztukšošanas sistēmas
  • Lietošanas prasības transportlīdzekļiem ar cisternām (piemēram, cisternu sertifikācija, cisternu apzīmēšana)