Back

7. klases kravu autovadītāju apmācība

Lai iegūtu tiesības pārvadāt 7. klases kravas un saņemtu attiecīgu apliecību, persona apgūst pamatapmācības kursu un papildapmācības kursu par 7. klases kravu pārvadāšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 514 2. pielikumam un nokārto atbilstošus eksāmenus.
 
Papildapmācības kursa ilgums – 16 mācību stundas.

Papildapmācības kursā par 7. klases kravu pārvadāšanu tiek apskatītas šādas tēmas:

  • Jonizējošās radiācijas bīstamība
  • Radioaktīvo materiālu iepakošana, darbības ar šādiem iepakojumiem, jauktā iekraušana
  • Vadītāja rīcība, ja noticis negadījums ar radioaktīvajiem materiāliem