1. klase

1. klases kravu autovadītāju apmācība

Lai iegūtu tiesības pārvadāt 1. klases kravas un saņemtu attiecīgu apliecību, persona apgūst pamatapmācības kursu un papildapmācības kursu par 1. klases kravu pārvadāšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 514 2. pielikumam un nokārto atbilstošus eksāmenus.

Papildapmācības kursa ilgums - 16 mācību stundas.

Pamatapmācības kursa ar papildapmācības kursu par 1. klases kravu pārvadāšanu maksa ir 270,00 EUR [175,00+95,00 EUR] ar PVN. Kursa ilgums ir 7 darba dienas (1 nedēļa un 2 dienas) 9:00 - 17:00

* Ja eksāmena dienā iepriekšējā apliecība ir derīga, tad atjaunojot kvalifikāciju kursu maksa ir 220,00 EUR [135,00+85,00 EUR] ar PVN.

Papildapmācības kursā par 1. klases kravu pārvadāšanu tiek apskatītas šādas tēmas:

  • 1. klases vielu un izstrādājumu klasifikācija, bīstamības zīmes
  • Sprādzienbīstamo vielu un izstrādājumu bīstamība
  • 1. klases vielu un izstrādājumu jauktā iekraušana
  • Konstrukcijas prasības 1.klases vielu un izstrādājumu pārvadāšanai paredzētajiem transportlīdzekļiem